Festői környezet

Egy lejtő széles teraszán, festői környezetben, a település völgy felőli részében áll Dálnok egyik ékessége, az 1844-ben épített Gaál-kúria. A kétszintes, téglatest formájú épület szabályos tömegét cseréppel héjalt sátortető fedi. A kiegyensúlyozott kompozíció teljes szimmetriára épül.

Kosáríves tornác

A főhomlokzatot az enyhe rizalitszerűen kialakított, négyzetes oszlopokon nyugvó kosáríves tornác és feljárat lépcsősora, valamint a két szélső mezőt áttörő egy-egy ablak tagolja. Az egyenes záródású ablakok egyszerű, felül félköríves keretezésűek.

A kúria felépítése

A szemöldök vonalában körbefutó finoman profilozott párkány, az épület sarkainak kváderfalazást utánzó vakolatdísze és az eresz enyhén kiugró, vakolt téglapárkánya tagolják a homlokzatot. A kúria alaprajzi elrendezését a középtengelyre felfűzött beugró- tornác, ebédlőt és konyhát közrefogó egyenként 3-3 helységből álló épületszárnyak határozzák meg. Figyelmet érdemel a kúria néhány helyiségében megmaradt nagyméretű kőlapokból kialakított padlóburkolat, valamint korabeli nyílászárók.

Szomszédság, sírok

A kúria közvetlen közelében az 1890-es években újabb lakóházat építettek Gaál Máriának, mert a kúria dr. Borbáh Géza családjára szállt, kinek felsége Gaál lány volt. A kúriáktól fennebb, a domboldal egy magasabb teraszán áll a családi kripta.

Újrakezdés évei

Az 1949 márciusában kitelepített Borbáth-család leszármazottai visszakapták a kúriát és a hozzá tartozó birtok egy részét. Mivel a család önerőből nem tudta hasznosítani az értékes, műemléki védelem alatt álló épületet, eladták a jelenlegi tulajdonosnak, A Közösségért Alapítványnak.

Felújítás és mai forma

A Közösségért Alapítvány, amely tehetséges gyermekek támogatásával valamint más, gyermekeket célzó pályázatok kiírásával foglalkozik, átvette az épületet és 2013-14 évben a modern kor igényei szerint, de a hagyományokat és a műemlékvédelem szempontjait szem előtt tartva felújíttatta azt. Az Alapítványnak erre legfontosabb támogatója, a MOL Romania adománya adott lehetőséget. Az épületben a jövőben alkotótáborok, közösségi rendezvények zajlanak majd.