Peisaj pitoresc

Pe o terasă lată care coboară în pantă, într-un peisaj pitoresc, pe partea din vale a localității se află una dintre podoabele Dalnicului, conacul Gál, construit în 1844. Clădirea de formă regulată, cu două nivele, construită din cărămidă, are acoperiș ascuțit din țiglă. Compoziția echilibrată este de o simetrie perfectă.

Pridvor boltit

Fațada este străjuită de pridvorul ce se proiectează în formă de boltă sprijintită pe stâlpii pătrați și pe șirul treptelor de la intrare, precum și de câte o fereastră care articulează cele două câmpuri formate de o parte și de alta a pridvorului. Ferestrele sunt simple, cu închidere verticală și cu ramă semicirculară în partea de sus.

Construcția conacului

Fațada clădirii este articulată de jur-împrejur de bordura profilată cu finețe la nivelul privirii, de ornamentul din ipsos imitând piatra naturală de la colțurile casei și de marginea din cărămidă ușor ieșită în afară față de streașină. Planul și organizarea conacului sunt influențate decisiv de pridvorul de la intrare așezat pe osia centrală a casei, alcătuind-o, cu tot cu sufragerie și bucătărie, din câte 3 încăperi pe fiecare aripă. Merită atenție pavajul din plăci mari de piatră păstrat în câteva încăperi, cât și lucarnele de odinioară.

Vecinătăți, morminte

În imediata apropiere a conacului s-a construit în 1890 o casă nouă pentru Maria Gaál, fiindcă proprietatea aparținea familiei dr. Géza Borbáh, al cărui soție era fata familiei Gaál. Deasupra conacului, pe o terasă mai înaltă a dealului, se află cripta familiei.

Anii unui nou început

Aparținătorii familiei Borbáth, deposedată de bunuri în martie 1949, au recuperat conacul și o parte din proprietate. Pentru că familia moștenitoare nu a putut întreține din forțe proprii prețioasa clădire cu valoare de monument arhitectural, au vândut-o actualului proprietar, Fundația pentru Comunitate.

Restaurare și stare actuală

Fundația pentru Comunitate, care se ocupă cu programe destinate sprijinirii copiilor talentați, precum și a altor categorii de tineri, a preluat clădirea și în 2013-2014 și a restaurat-o după exigențele lumii moderne, dar păstrând elementele tradiționale și pe cele cu valoare de patrimoniu arhitectural. Donațiile finanțatorului principal al Fundației, Mol România, au făcut posibilă lucrarea. Locația este destinată taberelor de creație și evenimentelor comunității.