10/03/2014

Kedves ajándék a Gál családtól

News

A Barabás Miklós Központ helyszínéül szolgáló Gál-kúria korábbi tulajdonosaitól, a Gál-család leszármazottaitól kedves ajándékot kaptunk az intézmény megnyitó ünnepségén. A család tulajdonában volt Barabás Miklósnak egy eredeti, kézírásos levele, melyet Dálnokon élő öccsének, Zsigának írt. A levél bekeretezve ma már a felújított Gál-kúria szalonjának falát díszíti, az alábbiakban leiratát olvashatják:

Budapest 1883. szept 8.
Múzeum utcza 3. sz.

 

Kedves Zsiga Öcsém!

Aladár unokám nem győzi beszélni, milyen jól töltötte Dálnokban idejét, mennyire szeretett vólna tovább is ott maradni, és milyen nehezére esett az eljövetel.

No de most a vasutakkal nincs olyan messze Erdély és Háromszék sem, mint régen vólt; (egyszer Kiss Samu bátyámmal Kolozsvárról 10 nap jöttem Pestre) máskor is tehet oda kirándulást, kivált, ha akkor nem tűzi ki magának, hogy egész Erdélyt bébarangolja.

Köszönöm, hogy szívesen fogadtátok, amiben különben sem kételkedtem.

Visegrádra írt levelét 8 nap múlva kaptam, melyben írja, hogy Lázár Misi felajánlotta neki, hogy ha pénzre volna szüksége, szóljon neki; de  ő erről ámbár mint írta nem szívesen szólna Lázár Misinek, még is nem írtam neki, hogy ha pénze elfogyott tőllem kérjen; mert nem tudtam hogy valyon levelem ott találja é.

No de száz szónak is egy a vége – úgy járt el mint óhajtottam hogy tölled kért; fel is tettem róla hogy így jár el, mert ügyes és okos fiju. Igy a telegramm későn, post festa jött.

Ide mellékelve küldöm köszönetem mellett a bankót, melyet mint mondja tölled kért.

Elbeszéltettem vele töviről hegyire hány gyermeked van, hogy néz ki kúriád, mert édesanyám még megírta volt, hogy megbóldogult édesanyád megvette a volt Polgár és Sorbán telket, és a hegyoldalba építtetett.

Mind másoktól tudtam meg, amit tudtam családi körülményeidről, mert te nem sok tentát-papirost prédáltál hozzám intézett levélre, mióta Gróf Teleky Sándort otthagytad. 

A tavasszal múlt egy éve, közel álltam ahhoz, hogy én is földbirtokos legyek, mert egy Heves megyei földbirtokra volt betáblázva 50,000 forintom, és egy pár évig kamatot nem kapván el akartam árvereztetni, de a tulajdonos egy zsidó vevőt talált és ez nekem egész tőkém kamatostul kifizetvén nem volt jogom továbbmenni. Nem bántam volna, ha a birtok nyakamba szakadt volna, de ha Isten így rendelte, talán jobb így, kevesebb a gondom.

Isten áldása legyen rajtad és családodon, szerető bátyád, Barabás Miklós

Programs
Sunday

We unveil plaque to the memory of Miklós Barabás

The ceremonial unveiling of a memorial plaque to...